[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/doanxe.jpg[-]Hành trình bắt đầu một ngày mới
[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/loiruong2.jpg[-]Hành trinh nhân ái tới những ngôi nhà khuất sau những rặng núi, ruộng nương...
[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/loiruong.jpg[-]Ruộng đất khô cằn
[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/caingheokhonoinenloi.jpg[-]Cái nghèo khó nói nên lời
[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/trochuyencungmoinguoi.jpg[-]Hành trình nhân ái động viên thăm hỏi mọi người
[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/mongnhunghongheosetuoi nhunucuoicua DH.jpg[-]Mong những hộ nghèo sẽ có một cuộc sống vui tươi như giống như nụ cười rạng ngời của Hoa hậu Diễm Hương
[|-|]/FileManager/HANHTRINHNHANAI/danang/conduongdatnho.jpg[-]Con đường đất nhỏ tới những xã nghèo