Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép 6/10(12)kV
Cáp 3 lõi, màn chắn băng đồng, giáp băng thép 6/10(12)kV
Tiêu chuẩn áp dụng: 
TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005 & BS 12706.3:2008
Tổng quan:
- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn:
+ Làm việc bình thường: 90 0C
+ Ngắn mạch (thời gian dài nhất là 5 giây): 250 0C
- Điện áp từ 3.6/6(7.2)kV đến 20/35 (40.5)kV
- Ruột dẫn gồm có nhôm hoặc đồng, màn chắn kim loại là băng đồng hoặc sợi đồng, có giáp và  không có giáp.
- Hệ thống chống thấm (nếu có yêu cầu) đạt yêu cầu thử nghiệm theo TCVN 5935-2:2013 /IEC 60502-2:2005 & BS 12706.3:2008
Ứng dụng:
Cáp trung thế dùng để truyền tải, phân phối điện, tần số 50HZ, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.