Dây điện từ tráng men EIW và EI/AIW
Dây điện từ tráng men EIW và EI/AIW
  • Cấp chịu nhiệt:  200°C - 220°C
  • Đặc tính:  Hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao, chịu xung nhiệt tốt, chịu dầu biến thế.
  • Ứng dụng: Động cơ công suất cao, Biến thế khô, Biến thế ngâm dầu, Chấn lưu.
  • Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60317-13; IEC 60317-26