PVC Compound chậm cháy
PVC Compound chậm cháy
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
60502 - 1997; IEC 811
a. Hạt nhựa PVC
+ Nhiệt độ làm việc: 700C; 900C; 1050C hoặc lớn hơn
+ Đóng gói: Đóng thành bao 25kg/bao
+ Màu: Có đầy đủ các màu theo yêu cầu
+ Các thông số kỹ thuật khác đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
b. Hạt nhựa XLPE
+ Nhiệt độ làm việc: 900C
+ Đóng gói: Đóng thành bao 25kg/bao
+ Màu: Có đầy đủ các màu theo yêu cầu
+ Các thông số kỹ thuật khác đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm cùng loại