Đánh giá ISO nội bộ lần 1/2018 NM Đại Dương và khối Kinh doanh

Sự kiện nổi bật

Đánh giá ISO nội bộ lần 1/2018 NM Đại Dương và khối Kinh doanh

03/04/2018 7:50:00 SA

Vào các ngày 24/3 và 30/3, Ban ISO công ty đã tổ chức đánh giá ISO tại Nhà máy Đại Dương và Khối Kinh doanh. Đây là đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1/2018 nhằm kiểm tra việc vận hành các qui trình, hệ thống trong doanh nghiệp và chỉ ra các điểm chưa phù hợp để thay đổi, cải tiến.

Căn cứ vào nội dung các qui trình, các tiêu chuẩn, cán bộ đánh giá đã xem xét hệ thống tài liệu, đánh giá thông qua các phương pháp: quan sát, phỏng vấn và truy xuất hồ sơ. Chương trình đánh giá được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả với sự phối hợp của các chuyên gia đánh giá và cán bộ các phòng ban, bộ phận.

 
Đánh giá ISO nội bộ lần 1/2018 NM Đại Dương và khối Kinh doanh
 
Trong kỳ đánh giá nội bộ, các chuyên gia đánh giá đều ghi nhận những cố gắng của các đơn vị, bộ phận trong việc tuân thủ chặt chẽ các qui trình nghiệp vụ, thực hiện tương đối tốt các biểu mẫu, tài liệu được sắp xếp khoa học, ngăn nắp. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành tốt việc khắc phục những điểm không phù hợp và các kiến nghị của đợt đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2017. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá vẫn còn một số điểm mà các phòng, các đơn vị cần lưu ý, bổ sung. Cụ thể: Nhà máy Đại Dương: 01 lỗi - 09 lưu ý - 03 khuyến nghị; khối Kinh doanh 14 lỗi – 14 lưu ý – 14 khuyến nghị. Đây có thể được coi là những tồn tại ở một số bộ phận cũng như sự biến đổi khác biệt giữa công việc thực tế và các quy trình đã ban hành trong quá khứ cần được thay đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp. Sau các buổi đánh giá, Ban ISO sẽ ban hành phiếu khắc phục để các đơn vị triển khai hành động khắc phục nhằm đảm bảo quy trình được vận hành xuyên suốt và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Ngoài ra, các đơn vị đang triển khai sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy trình mới cũng cần đẩy nhanh các công tác liên quan, ban hành quy trình đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Theo kế hoạch đánh giá nội bộ lần này, khối Hành chính, Nhà máy Bắc Dương, Nhà máy Hoàng Dương sẽ tiếp tục được đánh giá lần lượt vào các ngày 5/4, 12/4 và ngày 18/4.

 
Lượt xem: 1123
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*