Thư chúc mừng chủ tịch/TGĐ công ty gửi chị em, cán bộ nữ nhân viên nhân ngày 8-3