THƯ CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGÀY 20/10 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY