Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 13/01/2021

Thị trường Đồng

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 13/01/2021

13/01/2021 11:11:00 SA

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 12/01/2021 trên thị trường quốc tế.

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 13/01/2021

Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

 

 

Lượt xem: 42