Liên hệ

Công ty Thiết bị Điện tử Hoàng Dương
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lương Điền-xã Lương Điền-huyện Cẩm Giàng-Tỉnh Hải Dương
- Người liên hệ: Ông Trần Văn Hưng - Giám đốc
- Mobile: 0989.372.371 
- Tel: 0320 3776444 
- Fax: 0320 3776444
- Email: hungtv@cadisun.vn
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: