Dây điện từ chịu nhiệt 130 độ
Dây điện từ tráng men Polyurethane(UEW)
- Tiêu chuẩn áp dụng:
  JIS C 3202; IEC 60317
-Chủng loại men: polyestermide (EIW), polyestermide/ polyamide-imide (EI/ AIW)
polyestermide enameled magnet wire (EIW) and polyestermide/ polyamide-imide enameled magnet wire (EI/ AIW)
-Cấp chịu nhiệt: 130ºC; 155ºC; 180ºC; 200ºC; 220ºC
-Phạm vi đường kính từ 0.1mm đến 2.0mm
-Cấp chiều dày sơn:  0, 1, 2, 3