Đồng tấm
Đồng tấm
Tình trạng: còn hàng
Chất lượng: Loại A, hàm lượng Cu > 99,99 %
Nhãn hiệu : OLYDA, CCCP, ONSAN, PASAR
Xuất xứ : Úc - Hàn Quốc - Chi Lê - Châu phi
Công dụng: Sản xuất dây cáp điện, mọi sản phẩm liên quan đến đồng cao cấp 

Sản phẩm cùng loại