Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

07/11/2020 5:17:00 CH

Sáng ngày 6/11/2020, tại tòa nhà văn phòng CADI-SUN, Ban ISO Công ty đã khai mạc đợt đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Công ty nhằm xem xét, kiểm tra việc thực hiện các quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; từ đó chỉ ra những điểm cần khắc phục để kịp thời sửa đổi, bổ sung, cải tiến cho phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Theo đó hàng năm, CADI-SUN đều tổ chức 2 đợt đánh giá nội bộ, khối văn phòng công ty và các nhà máy thực hiện đánh giá chéo.

 
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

CADI-SUN khai mạc đợt đánh giá nội bộ lần 2 năm 2020

Tại đợt đánh giá lần 2 năm nay, ngay sau phần khai mạc, đoàn chuyên gia đánh giá Nhà máy Hoàng Dương do ông Trần Văn Hưng (Giám đốc Nhà máy) làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Khối Hành chính. Để buổi đánh giá đạt kết quả tốt, đoàn chuyên gia đánh giá đã lập danh sách chi tiết các quy trình, quy định, điểm cần đánh giá đối từng từng phòng, ban thuộc Khối Hành chính.

Các phòng ban/ đơn vị gồm Tổng Thư ký ISO, phòng HC-NS-PC, phòng Marketing, phòng CNTT và phòng TCKT cũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, tạo mọi điều kiện và sẵn sàng trả lời, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của chuyên gia đánh giá.

 
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Đánh giá nội bộ là một trong những hoạt động thường niên của CADI-SUN

Sau một ngày làm việc tập trung và tích cực, đoàn chuyên gia đánh giá Nhà máy Hoàng Dương đã kết thúc buổi đánh giá nội bộ đối với Khối Hành chính, ghi nhận những kết quả tích cực trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 hoạt động đánh giá nội bộ tiếp tục được triển khai tại Khối Kinh doanh và 3 nhà máy. Kết thúc đợt đánh giá, Tổng Thư ký ISO tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Công ty và thông báo tới các đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá nội bộ:

 
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Tổng thư ký ISO

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của phòng Marketing


Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại phòng HCNSPC

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Phòng CNTT cung cấp hồ sơ cho đoàn chuyên gia đánh giá

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2020

Kết thúc buổi đánh giá, đoàn chuyên gia đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện ISO 9001:2015 
Lượt xem: 465
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*