Hội nghị tổng kết 2018 các khối\nhà máy

Sự kiện nổi bật

Hội nghị tổng kết 2018 các khối, nhà máy

23/01/2019 10:51:00 SA

Trong tuần vừa qua, các nhà máy Đại Dương, Bắc Dương, Hoàng Dương, khối Hành chính Công ty CADI-SUN đã lần lượt tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Chủ tịch/ TGĐ Công ty Phạm Lương Hòa đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự có các phó TGĐ phụ trách các Khối, Nhà máy, Giám đốc, trưởng phó các phòng ban và đông đủ CBCNV các phòng ban công ty, tổ sản xuất các nhà máy.
 
Hội nghị tổng kết 2018 các khối\nhà máy

Tổng giám đốc tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết khối Hành chính
 
Theo các báo cáo: trong năm 2018, các khối, nhà máy đã bám sát các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị/Ban tổng giám đốc, lại thêm sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên.., kết quả hoạt động trên các lĩnh vực của doanh nghiệp đều thu kết quả tốt. Doanh thu công ty tăng trưởng trên 20%; Giá trị sản xuất của các nhà máy Đại Dương, Bắc Dương, Hoàng Dương lần lượt tăng trưởng từ 6%, 45% và 65%. Khối Hành chính Công ty với vai trò xây dựng, hoạch định chính sách và tổ chức, giám sát thực hiện các hoạt động chuyên môn theo đúng định hướng của doanh nghiệp và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 …đã đóng góp một phần không nhỏ trong thành công của doanh nghiệp.
Hội nghị tổng kết 2018 các khối\nhà máy

Hội nghị Tổng kết khối Hành chính

 
Tham dự đủ  các Hội nghị Tổng kết, Chủ tịch/TGĐ Công ty Phạm Lương Hòa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp tích cực của toàn thể CB- CNV, đồng thời nhắc nhở mọi người cần phát huy hơn nữa sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt kế hoạch SX-KD trong năm 2019.
 
Theo kế hoạch khối Kinh doanh sẽ tổ chức Tổng kết vào ngày 26/1.
 
Hội nghị tổng kết 2018 các khối\nhà máy

Hội nghị tổng kết Nhà máy Hoàng Dương

Hội nghị tổng kết 2018 các khối\nhà máy

Hội nghị tổng kết nhà máy Đại Dương

Hội nghị tổng kết 2018 các khối\nhà máy

Hội nghị tổng kết nhà máy Bắc Dương

 
Lượt xem: 2422
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*