Sáng ngày 22/11/2019, tại tòa nhà CADI-SUN, Ban ISO Công ty tiếp tục tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản trị chất lượng ISO phiên bản 9001:2015, lần 2 năm 2019.

Sự kiện nổi bật

CADI-SUN tiếp tục chuỗi hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, lần 2 năm 2019

22/11/2019 5:16:00 CH

Sáng ngày 22/11/2019, tại tòa nhà CADI-SUN, Ban ISO Công ty tiếp tục tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản trị chất lượng ISO phiên bản 9001:2015, lần 2 năm 2019. 

Trong ngày 22/11/2019, Ban ISO Nhà máy Bắc Dương tiến hành đánh giá Khối Hành chính và Nhà máy Hoàng Dương đánh giá Khối Kinh doanh. Chương trình đã diễn ra nghiêm túc và hiệu quả với sự phối hợp của các chuyên gia đánh giá và các cán bộ được đánh giá.
 
Một số hình ảnh được ghi nhận trong ngày:

Sáng ngày 22/11/2019, tại tòa nhà CADI-SUN, Ban ISO Công ty tiếp tục tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản trị chất lượng ISO phiên bản 9001:2015, lần 2 năm 2019.


Sáng ngày 22/11/2019, tại tòa nhà CADI-SUN, Ban ISO Công ty tiếp tục tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản trị chất lượng ISO phiên bản 9001:2015, lần 2 năm 2019.


Sáng ngày 22/11/2019, tại tòa nhà CADI-SUN, Ban ISO Công ty tiếp tục tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản trị chất lượng ISO phiên bản 9001:2015, lần 2 năm 2019.

Sáng ngày 22/11/2019, tại tòa nhà CADI-SUN, Ban ISO Công ty tiếp tục tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản trị chất lượng ISO phiên bản 9001:2015, lần 2 năm 2019.
Lượt xem: 304
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*