Tổ chức đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại CADI-SUN

Sự kiện nổi bật

Tổ chức đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại CADI-SUN

21/05/2019 4:46:00 CH

Vừa qua, Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) đã tiến hành đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quảng lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đợt đánh giá giám sát được tổ chức nhằm chứng minh hệ thống quản lý chất lượng được duy trì có hiệu quả và được cải tiến phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luật định.
Tổ chức đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại CADI-SUN
 
Sự khác biệt lớn giữa ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008 đó là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu Doanh nghiệp/Tổ chức phải có “tư duy rủi ro” trong mọi hoạt động và quá trình của doanh nghiệp/tổ chức, Doanh nghiệp/Tổ chức phải áp dụng các phương pháp, kỹ thuật đánh giá rủi ro để nhận diện ra được các rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại không thể chấp nhận được cho Doanh nghiệp/Tổ chức, để từ đó tăng cường biện pháp kiểm soát, biện pháp quản lý, biện pháp ngăn ngừa giúp cho mọi nhân viên và tất cả các cấp phòng ban của Doanh nghiệp/Tổ chức có thể giảm thiểu tối đa sai sót, giảm tối đa thiệt hại và tăng khả năng làm việc hiệuquả, giúp cho Doanh nghiệp/Tổ chức không chỉ luôn “thỏa mãn khách hàng” mà còn đáp ứng được “Kết quả mong đợi của Hệ thống Quản lý Chất lượng”, đối với tất cả ông chủ của tất cả Doanh nghiệp/Tổ chức “kết quả mong đợi của Hệ thống Quản lý Chất lượng” chính là lợi nhuận, là tốc độ tăng trưởng của Doanh nghiệp/Tổ chức. “Có thể nói đột phá lớn nhất của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đó là làm cho chủ của các Doanh nghiệp/Tổ chức sẽ quan tâm nhiều hơn đến tiêu chuẩn này, vì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ là một hệ thống giúp cho Doanh nghiệp/Tổ chức nâng cao được lợi nhuận, ngày càng cạnh tranh nếu tiêu chuẩn này được áp dụng một cách trung thực.”
 
Tổ chức đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại CADI-SUN
 
CADI-SUN đã áp dụng ISO 9001 – 2015 từ tháng 3/2018. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lãnh đạo công ty luôn luôn nỗ lực, tạo mọi điều kiện và chỉ đạo sát sao để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được duy trì, cải tiến thường xuyên liên tục, thực sự đem lại hiệu quả cho hoat động sản xuất kinh doanh.
Với những lợi ích đã mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp, Đoàn chuyên gia đánh giá khẳng định CADI-SUN đã xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (phiên bản mới) cơ bản đáp ứng yêu cầu; tuy nhiên bên cạnh đó Đoàn chuyên gia cũng chỉ ra những khiếm khuyết cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.
Lượt xem: 902
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*