Cụm công nghiệp Lương Điền

Cụm công nghiệp và dịch vụ TM Lương Điền

CỤM CÔNG NGHIỆP LƯƠNG ĐIỀN
NỀN MÓNG THÀNH CÔNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương là thành viên thuộc Công ty CADI-SUN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kết cấu hạ tầng khu/cụm công nghiệp. Với phương trâm “Thành công của nhà đầu tư là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp..” Công ty Trường Dương cam kết sẽ đem đến cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư tốt nhất, kinh doanh an toàn và hiệu quả nhất.