Hệ thống quản lý chất lượng phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Sự kiện nổi bật

Hệ thống quản lý chất lượng phát huy hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp

Kết thúc 2 ngày đánh giá giám sát việc thực hiện ISO 9001:2015 tại CADI-SUN, Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định các quá trình kiểm soát tạo ra sản phẩm được ban hành và phổ biến đầy đủ, phát huy hiệu quả trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý chất lượng của CADI-SUN được ban hành lần đầu tiên vào năm 2002 và thường xuyên được sửa đổi bổ sung như: Mục tiêu chất lượng, các quy trình, quy định, hướng dẫn... Đến nay, CADI-SUN có tổng cộng 197 quy trình được ban hành và áp dụng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

 
Hệ thống quản lý chất lượng phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
Đoàn chuyên gia đánh giá của Trung tâm Quacert làm việc với Ban ISO CADI-SUN

Để đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng, đủ theo quy định của ISO, định kỳ hàng năm CADI-SUN đều phối hợp làm việc với các chuyên gia đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước để đánh giá giám sát việc thực hiện. Sau 2 ngày làm việc tập trung, tích cực, đoàn chuyên gia đánh giá của Trung tâm Quacert đã ghi nhận:
  • Lãnh đạo công ty cam kết thực hiện có hiệu quả và tuân thủ tuyệt đối hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, phiên bản 2015
  • Các đơn vị, bộ phận áp dụng ISO một cách tự giác, bài bản và thực chất… thường xuyên cải tiến các quy trình đảm bảo tính phù hợp và chất lượng đầu ra của hệ thống
  • Hệ thống ISO của doanh nghiệp dựa trên nên tảng xem xét các bối cảnh, cơ hội, rủi ro… từ đó xác lập các mục tiêu phù hợp và tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu từ đó có những điều chỉnh phù hợp
  • Mặc dù khó khăn do dịch bệnh nhưng CDS vẫn đảm bảo sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và ổn định nguồn nhân lực
Kết luận chung của đoàn đánh giá giám sát việc thực hiện ISO 9001:2015 của CADI-SUN là không có điểm không phù hợp và để xuất quyết định tiếp tục cấp giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty CADI-SUN.

 
Lượt xem: 1511
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*