Lịch trình Hành trình Nhân ái CADI-SUN

Đại sứ nhân ái

Quỹ từ thiện
Hành trình nhân ái

Lịch trình Hành trình Nhân ái CADI-SUN

11/06/2013 2:14:00 SA

LỊCH TRÌNH CADI-SUN HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI
 
I.          TỈNH ĐÀ NẴNG
-          Ngày 5/5 – 10/06/2013    : Khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ
-          Ngày 11 - 12/06/2013      : Nhà tài trợ CADI-SUN và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Diễm Hương đến
                                                          thăm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của các gia đình                      
-          Ngày 13/06 – 30/07/2013: Thiết kế và Xây dựng các căn hộ nhân ái
-          Ngày 31/07/2013              : Tổ chức trao nhà mới cho các gia đình khó khăn và tặng quà cho 2
                                                           Cơ sở từ thiện của tỉnh
 
II.        TỈNH QUẢNG NAM
-          Ngày 10/5– 11/06/2013   : Khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ
-          Ngày 12–13/06/2013        : Nhà tài trợ CADI-SUN và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Diễm Hương đến
                                                           thăm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của các gia đình                      
-         Ngày 14/06 – 20/08/2013: Thiết kế và Xây dựng các căn hộ nhân ái
-          Ngày 21/08/2013              : Tổ chức trao nhà mới cho các gia đình khó khăn và tặng quà cho 2
                                                          Cơ sở từ thiện của tỉnh
 
III.       TỈNH BÌNH ĐỊNH
-          Ngày 10/6– 15/07/2013 : Khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ
-          Ngày 16 - 17/07/2013     : Nhà tài trợ CADI-SUN và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Diễm Hương đến
                                                         thăm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của các gia đình                      
-         Ngày 18/07 –18/09/2013: Thiết kế và Xây dựng các căn hộ nhân ái
-          Ngày 18/09/2013            : Tổ chức trao nhà mới cho các gia đình khó khăn và tặng quà cho 2
                                                        Cơ sở từ thiện của tỉnh
 
IV.       TỈNH PHÚ YÊN
-          Ngày 10/6– 20/07/2013  : Khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ
-          Ngày 23– 24/07/2013      : Nhà tài trợ CADI-SUN và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Diễm Hương đến
                                                          thăm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của các gia đình                      
-          Ngày 25/07- 08/10/2013: Thiết kế và Xây dựng các căn hộ nhân ái
-          Ngày 09/10/2013            : Tổ chức trao nhà mới cho các gia đình khó khăn và tặng quà cho 2
                                                        Cơ sở từ thiện của tỉnh
 
V.        TỈNH KHÁNH HÒA
-          Ngày 20/07- 20/8/2013  : Khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ
-          Ngày 02- 03/09/2013      : Nhà tài trợ CADI-SUN và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Diễm Hương đến
                                                         thăm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của các gia đình                      
-          Ngày 04/09 - 04/11/2013: Thiết kế và Xây dựng các căn hộ nhân ái
-          Ngày 06/11/2013             : Tổ chức trao nhà mới cho các gia đình khó khăn và tặng quà cho 2
                                                          Cơ sở từ thiện của tỉnh
Lượt xem: 2569

Tin tiếp theo

Thông tin liên hệ (11/06/2013 2:12:00 SA)