CADI-SUN tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Sự kiện nổi bật

CADI-SUN tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

29/05/2019 2:02:00 CH

Nhằm không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với bộ tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:2015, trong các ngày 25 – 26/5/2019, CADI-SUN đã tổ chức buổi đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cán bộ, chuyên viên của công ty. Lớp học do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) đào tạo.
 
CADI-SUN tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 
Lớp học bắt đầu khai mạc vào đúng 8h với sự có mặt đầy đủ của các thành viên. Thông qua các ví dụ cụ thể để dẫn dắt nội dung, giảng viên khóa đào tạo đã giúp các học viên dễ dàng tiếp cận và hiểu thông tin rõ ràng hơn. Sau phần giảng về lý thuyết, lớp học bước qua phần làm bài tập trên lớp. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, thảo luận đi sâu vào các vấn đề cần tiếp vận, để học viên nắm rõ hơn về các nội dung đã được đào tạo. Lớp học chỉ trầm xuống khi làm bài dự thi để cấp chứng chỉ bởi sự tập trung cao độ của các học viên. Bởi nếu không đạt đủ điểm, các học viên sẽ phải tham dự khóa đào tạo khác mới đáp ứng được yêu cầu cần có của chuyên gia đào tạo nội bộ.
 
CADI-SUN tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Kết thúc khóa học, các chuyên gia đánh giá của CADI-SUN đã nắm rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, bản chất, các yêu cầu ISO 9001:2015 và cách thức đánh giá các yêu cầu này. Các chuyên gia đánh giá cũng biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của bộ phận được đánh giá so với các yêu cầu.
Quacert sẽ chấm bài dự thi và cấp chứng chỉ cho các học viên đạt điểm theo yêu cầu.
Lượt xem: 519
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*