Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

Sự kiện nổi bật

Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

01/08/2020 9:55:00 SA

Việc duy trì và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 không chỉ giúp lãnh đạo quản lý công việc hiệu quả mà còn phát hiện những bất cập để kịp thời khắc phục, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế và sức cạnh tranh.

Xác định tầm quan trọng của vấn đề này, hàng năm CADI-SUN đều tiến hành các đợt kiểm tra, đánh giá nội bộ, đồng thời phối hợp với Trung tâm Quacert tổ chức các buổi đánh giá duy trì hệ thống.

 
Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

CADI-SUN thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra đánh giá ISO

Mới đây, ngày 30/7/2020, Trung tâm Quacert đã tiến hành đánh giá giám sát chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy sản phẩm đối với khối văn phòng công ty và 3 nhà máy.

Mục tiêu nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ, đồng thời kiến nghị duy trì chứng nhận.

Ông Tăng Ngọc Mến - Tổng thư ký ISO Công ty cho biết: "Việc đánh giá giám sát chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO và chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn là hoạt động thường niên của CADI-SUN. Từ đó biểu dương những mặt làm được, đồng thời chỉ ra các điểm cần khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc".

Sau một ngày làm việc tập trung, đoàn dánh giá đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà CADI-SUN đã làm được, chỉ ra cho doanh nghiệp điểm chưa phù hợp cần khắc phục. Đồng thời kết luận tiếp tục duy trì việc cấp giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá:

 
Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

Đại điện đoàn đánh giá của trung tâm Quacert làm việc tại khối văn phòng công ty
 
Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

Trưởng ban ISO, Tổng thư ký ISO và đại diện các bộ phận liên quan làm việc tại buổi đánh giá
 
Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

Kiểm tra tài liệu theo hệ thống quản lý chất lượng ISO tại nhà máy
 
Hệ thống quản lý chất lượng tại CADI-SUN được thực hiện tốt

Kiểm tra tài liệu theo hệ thống quản lý chất lượng ISO tại khối văn phòng công ty
Lượt xem: 725
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*