KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ISO NỘI BỘ LẦN 2/2018

Sự kiện nổi bật

ĐÁNH GIÁ ISO NỘI BỘ LẦN 1/2019

15/06/2019 3:18:00 CH

Theo định kỳ hàng năm, công ty tiến hành đánh giá ISO chéo giữa các đơn vị trong doanh nghiệp nhằm tiến hành xem xét tính phù hợp của tài liệu ISO cũng như xem xét kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của quy trình nhằm  phát hiện các điểm không phù hợp để điều chỉnh, thay đổi phù hợp với tình hình.  
 
KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ISO NỘI BỘ LẦN 2/2018

Trong đợt đánh giá nội bộ lần này, các chuyên gia đánh giá đã có kiến thức sâu hơn về đánh giá nội bộ theo phiên bản 9001: 2015 sau khi được đào tạo bởi trung tâm Quacert vào cuối tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia sẽ tập chung đánh giá dựa trên việc bám sát yêu cầu tiêu chuẩn và các quy trình, quy định hiện hành của công ty, trên cơ sở đó tìm ra các điểm thiếu sót trong hệ thống. Đợt đánh giá đã được triển khai tại NM Đại Dương và khối Hành chính. Theo đó đoàn chuyên gia đánh giá phát hiện 5 điểm lưu ý, 6 khuyến nghị tại NM Đại Dương và 6 điểm không phù hợp cùng 9 điểm lưu ý, 10 khuyến nghị tại khối Hành chính. Những điểm này đã được đoàn ghi nhận trong báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra và được gửi cho các đơn vị làm căn cứ triển khai khắc phục.
 
KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ISO NỘI BỘ LẦN 2/2018
 
KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ISO NỘI BỘ LẦN 2/2018

Trong những tuần tiếp theo, Ban ISO sẽ tiếp tục đánh giá khối kinh doanh và nhà máy Bắc Dương, Hoàng Duong.
Lượt xem: 355
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*